ledenvergadering 2022

Geachte leden en donateurs,

Uitvaartkosten
Op de laatste vergadering is gesproken over de kosten van een begrafenis/crematie. Omdat de uitvaartkosten steeds hoger worden en deze kosten vaak worden onderschat, wil het bestuur u graag hierover informeren.

Samenwerking / promotie lidmaatschap
Om u van informatie te voorzien is een samenwerkingsverband, sinds 2014, gesloten met Uitvaartverzekering Twenthe N.V. (hierna: Twenthe), die al met veel uitvaartverenigingen samenwerkt.

Bezoek / Nieuwe lidmaatschappen
De medewerkers van Twenthe, voorzien van een speciaal legitimatiebewijs, hebben wij verzocht u persoonlijk te informeren over ons lidmaatschap. De leden zal worden gevraagd mee te werken aan het invullen van een gegevensformulier ten behoeve van onze ledenadministratie. Het bestuur vraagt hiervoor uw medewerking.

Informatie (bijkomende) uitvaartkosten
Het lidmaatschap van de vereniging vergoedt niet alle kosten (zie ook bijgaand overzicht), maar met z’n allen kunnen wij er wel voor zorgen dat de kosten zoveel mogelijk betaalbaar blijven. Twenthe kan u informeren over deze kosten. Zij maken hiervoor op eigen initiatief een bezoekafspraak met u. Onze vereniging vindt het belangrijk dat u op de hoogte bent van het bestaan van onze vereniging, de rechten van het lidmaatschap en de huidige uitvaartkosten. Voorzorg voorkomt zorg!

Vragen of opmerkingen?
Komt deze brief ongelegen, wilt u al eerder bezoek ontvangen of heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op. Uw vragen kunt u ook via e-mail stellen. Wij staan u graag te woord.

De bezoeken worden geregeld door Marianne van Bennekom van de Twenthe verzekering. Zijn er verder nog vragen dan kan men contact opnemen met het bestuur.

Met vriendelijke groet,

“DE LAATSTE EER”

HET BESTUUR