Algemene Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Heerhugowaard

– Bij overlijden bel: 06-53900923 Dag en nacht bereikbaar –


Vrijwilligers gezocht!

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten als drager. Voor uw inzet krijgt u een vrijwilligersvergoeding. Wanneer u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met Jan Bergsma (Tel. 072-5717401).

Wij zijn er voor u.

Langs deze weg wil de Algemene Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” zich aan u presenteren en bekend maken met onze uitgebreide dienstverlening.

“Aan elk leven komt een einde”, een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis. Als u dan de verzorging van de uitvaart in goede handen van “De Laatste Eer” kunt geven, zal deze u bijstaan in moeilijke tijden.

Wij zijn toch verzekerd!

De meeste mensen hebben een uitvaartverzekering. Hiermee zijn de financiële zaken geregeld, maar niet alle verzekeringsmaatschappijen verzorgen ook uw uitvaart. “De Laatste Eer” kan uw uitvaart geheel verzorgen tot en met het innen van uw polissen.

(let op:  bij euthanasie en zelfdoding kunnen uw polisrechten vervallen)

Wet op de lijkbezorging

Wet op lijkbezorging daar dient een ieder zich aan te houden. Iedere burger hoort de wet te kennen wordt wel eens gezegd. Voor informatie op dit gebied kunt u altijd terecht bij “De Laatste Eer”.

Overkoepelend orgaan

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” is lid van de landelijke organisatie Federatie van Katholieke begrafenisinstellingen (FKB). Ook heeft één afgevaardigde van “De Laatste Eer” zitting in de commissie voor de begraafplaatsen van de gemeente Heerhugowaard.

Ledenvergadering

De vereniging heeft één maal per jaar een ledenvergadering, welke meestal zal worden gehouden in de maand april. De aankondiging van de ledenjaarvergadering zal in het Nieuwsblad Dijk en Waard (editie Heerhugowaard) te zien zijn.

Meer informatie

Persoonlijke wensen

Wat is er vastgelegd ten aanzien van uw persoonlijke wensen. Zijn deze kenbaar gemaakt. Vastlegging van uw wensen kan bij: eigenbeschrijvingen, notaris, familielid.

Wij denken dat deze map u voldoende informatie zal geven.

Algemeen.

Op 17 december 2023 bestaat de uitvaartvereniging “De Laatste Eer” 100 jaar. U als lid of donateur heeft daarvoor gezorgd. De doelstelling van de uitvaartvereniging is dat u daar op kunt terugvallen bij een overlijden. Wij regelen en verzorgen alles op het gebied van begrafenis of crematie naar uw wens en wel tegen redelijke tarieven.

Natuurlijk kunnen wij ook de uitvaart voor niet leden verzorgen, zij betalen wel een toeslag over de verzorgingskosten.

Als lid van “De Laatste Eer” heeft u recht op een vergoedingspakket wat jaarlijks wordt vastgesteld. In het voorwoord van de voorzitter vindt u hiervan een overzicht. Naast de vergoedingen blijven nog de nodige kosten over. Denk daarbij aan: uitvaartkist, advertentie, koffietafel, vervoer, begrafenis- of crematiekosten, bloemen, grafsteen etc.. Dit kunt u via de Twenthe N.V. bijverzekeren (vraag vrijblijvend om informatie). Tevens is een wensenformulier bijgevoegd. Het is toch wel van belang om aan te geven wat u zoal wenst ten aanzien van uw uitvaart. Dit kan de nabestaanden heel wat zorg uit handen nemen in die voor hun zo moeilijke tijd.

Geschiedenis.

Vroeger was het de plicht van naaste buren om te helpen wanneer iemand was overleden. Kisten werden gemaakt door de plaatselijke timmerman. Nu komen deze uit een fabriek waar allerlei modellen mogelijk zijn. Het bericht van overlijden werd bekend gemaakt door de omroeper. Tegenwoordig stuurt men rouwkaarten en/of plaatst een advertentie. Vervoer ging per paard en wagen. Voor de rijkere was daar de sierlijke rouwkoets. In de loop der tijd is dit overgegaan naar de rouwauto met volgauto’s in de kleuren zwart, grijs, wit of blauw. Maar toch maakt de rouwkoets weer zijn intrede, zelfs is het in sommige dorpen mogelijk per boot. De kist liet men met touwen in het graf zakken, tegenwoordig wordt veelal een graflift gebruikt.

Maar om weer terug te komen op de burenhulp. In 1923 is men zich gaan organiseren en zo is de Protestantse Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” ontstaan. In die tijd was het nog zo dat elke geloofsovertuiging zijn eigen vereniging had. In de loop der jaren is daar veel verandering in gekomen. Zo rond 1974 heeft de Gereformeerde Uitvaartvereniging zich hierbij aangesloten en is men verder gegaan onder de naam Algemene Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”.