100 jaar “De Laatste Eer” Heerhugowaard

Algemene Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Heerhugowaard

 

Beste leden,

Op zaterdag 16 december 2023 vieren wij het 100 jarig bestaan van onze begrafenisvereniging: “De Laatste Eer”  Heerhugowaard.

Ter gelegenheid hiervan is er

‘s middags tussen 14.00 uur en 16.00 uur een inloop in

Ontmoetingscentrum de Brink middenweg 168 in Heerhugowaard

waar een presentatie van “De Laatste Eer” Heerhugowaard te zien is.

U bent daar van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van De Laatste Eer Heerhugowaard,